Giải câu 3 trang 52 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 52 toán 2 VNEN

Giải bài toán: Thùng thứ nhất có 16l dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 3l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

  • Thùng thứ nhất có: 16l dầu
  • Thùng thứ hai nhiều hơn: 3l dầu
  • Thùng thứ hai có: ....l dầu?

Bài giải:

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

16 + 3 = 19 (lít)

Đáp số: 19 lít

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021