Giải câu 3 trang 74 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 74 toán 2 VNEN

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a. 71 và 27 b. 81 và 26 c. 61 và 55

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021