Giải toán VNEN 2 bài 3: Đề - xi - mét

  • 1 Đánh giá

Giải bài 3: Đề - xi - mét - Sách hướng dẫn học toán 2 tập 1 trang 7. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

2. Đọc kĩ nội dung sau:

Đề xi mét là một đơn vị đo độ dài. Đề-xi-mét viết tắt là dm

1dm = 10cm; 10cm = 1dm

3. Chơi trò chơi "Xếp thẻ":

Chọn thẻ thích hợp xếp dưới hình tương ứng

Trả lời:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 8 toán 2 VNEN

a. Xem hình vẽ

b. Viết "bé hơn" hoặc "lớn hơn" vào chỗ chấm thích hợp

  • Độ dài đoạn thẳng AB ............. 1dm
  • Độ dài đoạn thẳng CD ............. 1dm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 9 toán 2 VNEN

Viết cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 9 toán 2 VNEN

Tính (theo mẫu):

8dm + 2dm = 16dm - 6dm =

37dm + 12dm = 23dm - 3dm =

6dm + 1dm = 35dm - 15dm =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 9 toán 2 VNEN

a. Vẽ vào vở đoạn thẳng AB có độ dài 1dm

b. Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2dm

2dm = ............ cm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 9 toán 2 VNEN

Tìm số thích hợp để điền vào chỗ chấm:

a. 1dm = ......... cm b. 10cm = ........ dm

3dm = ......... cm 50cm = ........ dm

5dm = ......... cm 60cm = ......... dm

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 10 toán 2 VNEN

Em ước lượng:

  • Độ dài một bước chân của em vào khoảng bao nhiêu đề - xi -mét?
  • Độ dài một gang tay của mẹ em vào khoảng bao nhiêu đề-xi-mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Chủ đề liên quan