Giải toán VNEN 2 bài 1: Ôn tập các số đến 100

  • 1 Đánh giá

Giải bài 1: Ôn tập các số đến 100 - Sách hướng dẫn học toán 2 tập 1 trang 3. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 3 toán 2 VNEN

Lấy các thẻ số từ 0 đến 9 và thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

a. Em xếp các thẻ số theo thứ tự từ 0 đến 9

b. Em đố bạn:

  • Số lớn nhất có một chữ số là số nào?
  • Số bé nhất có một chữ số là số nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 3 toán 2 VNEN

Nêu tiếp các số có một chữ số trong ô trống, rồi viết các số từ 0 đến 9 vào vở:

012

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 3 toán 2 VNEN

Em quan sát bảng số sau, rồi nêu tiếp các số còn thiếu ở các ô trống trong bảng:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 3 toán 2 VNEN

â. Em đố bạn:

  • Số lớn nhất có hai chữ số là số nào?
  • Số bé nhất có hai chữ số là số nào?

b. Em viết vào vở:

  • Các số tròn chục có hai chữ số
  • Các số có hai chữ số mà số chục bằng số đơn vị

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 4 toán 2 VNEN

Viết (theo mẫu):

Chụcđơn vịViết sốĐọc số
5252Năm mươi hai
70
19
88

b. Viết (theo mẫu):

Mẫu: 52 = 50 + 2

19 = ...... + ......... 88 = ........ + ............ 70 = ........ + ..............

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 4 toán 2 VNEN

Đọc các số và phép tính trong bảng của Cún con và Gấu con, rồi chọn dấu thích hợp viết vào ô trống:

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 5 toán 2 VNEN

a. Em hỏi tuổi của mọi người trong gia đình rồi viết vào vở

b. Viết tuổi mọi người theo thứ tự:

  • Từ bé đến lớn
  • Từ lớn đến bé

c. Trong gia đình em ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 5 toán 2 VNEN

Bố bạn Na 38 tuổi, bà bạn Na 59 tuổi còn bạn Na 7 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan