Giải toán 2 VNEN bài 29: 11 trừ đi một số: 11 - 5

  • 1 Đánh giá

Giải bài 29: 11 trừ đi một số: 11 - 5 - Sách hướng dẫn học toán 2 tập 1 trang 70. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

2. Thực hiện tương tự như trên để tìm kết quả các phép tính:

Trả lời:

11 - 3 = 8 11 - 7 = 4

11 - 4 = 7 11 - 8 = 3

11 - 6 = 5 11 - 9 = 2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 71 toán 2 VNEN

Tính nhẩm:

11 - 5 =11 - 8 =11 - 2 =11 - 4 =
11 - 1 =11 - 3 =11 - 9 =11 - 6 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 71 toán 2 VNEN

Tính (theo mẫu):

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 71 toán 2 VNEN

Tính nhẩm:

9 + 2 =

11 - 2 =

11 - 9 =

8 + 3 =

11 - 3 =

11 - 8 =

7 + 4 =

11 - 4 =

11 - 7 =

6 + 5 =

11 - 5 =

11 - 6 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 71 toán 2 VNEN

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a. 11 và 8 b. 11 và 6

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 71 toán 2 VNEN

Giải bài toán:

Hoàng có 11 cái kẹo, Hoàng cho bạn 5 cái kẹo. Hỏi Hoàng còn bao nhiêu cái kẹo?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 71 toán 2 VNEN

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Chủ đề liên quan