Giải câu 4 trang 71 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 71 toán 2 VNEN

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a. 11 và 8 b. 11 và 6

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021