Giải câu 3 trang 121 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 121 toán 2 VNEN

Tìm :

a. - 7 = 25 b. +46 = 71

Bài làm:

a. - 7 = 25 b. +46 = 71

= 25 + 7 = 71 - 46

= 32 = 25

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021