Giải toán 2 VNEN bài 35: 13 trừ đi một số: 13 - 5

  • 1 Đánh giá

Giải bài 35: 13 trừ đi một số: 13 - 5 - Sách hướng dẫn học toán 2 tập 1 trang 85. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

2. Thực hiện tương tự như trên để tìm kết quả các phép tính:

Trả lời:

13 - 4 = 9 13 - 8 = 5

13 - 6 = 7 13 - 9 = 4

13 - 7 = 6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 86 toán 2 VNEN

Tính nhẩm:

13 - 4 = 13 - 6 = 13 - 8 = 13 - 5 =

13 - 7 = 13 - 0 = 13 - 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 87 toán 2 VNEN

Tính:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 87 toán 2 VNEN

Tính nhẩm:

a. 8 + 5 =

13 - 5 =

13 - 8 =

b. 1 - 3 - 6 =

13 - 9 =

7 + 6 =

13 - 6 =

13 - 7 =

13 - 3 - 2 =

13 - 5 =

9 + 4 =

13 - 4 =

13 - 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 87 toán 2 VNEN

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Số bị trừ13...13...
Số trừ7564
Hiệu...8...9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 87 toán 2 VNEN

Hòa có 13 cái kẹo, Hòa cho bạn 6 cái. Hỏi Hòa còn bao nhiêu cái kẹo?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 87 toán 2 VNEN

Viết số thích hợp vào ô trống:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan