Giải câu 1 trang 86 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 86 toán 2 VNEN

Tính nhẩm:

13 - 4 = 13 - 6 = 13 - 8 = 13 - 5 =

13 - 7 = 13 - 0 = 13 - 9 =

Bài làm:

13 - 4 = 9 13 - 6 = 7 13 - 8 = 5 13 - 5 = 8

13 - 7 = 6 13 - 0 = 13 13 - 9 = 4

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021