Giải toán 2 VNEN bài 33: Em thực hiện phép tính dạng 52 - 28; 32 - 8 như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 33: Em thực hiện phép tính dạng 52 - 28; 32 - 8 như thế nào? - Sách hướng dẫn học toán 2 tập 1 trang 81. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

4. Tính:

Trả lời:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 82 toán 2 VNEN

Tính:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 82 toán 2 VNEN

Đặt tính rồi tính:

a. 82 - 47 b. 62 - 36 c. 42 - 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 83 toán 2 VNEN

Cây cam nhà bạn Linh có 32 quả, mẹ hái 17 quả đem bán. Hỏi trên cây cam đó còn bao nhiêu quả?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 83 toán 2 VNEN

Xếp 4 hình tam giác thành hình mới dưới đây:

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 83 toán 2 VNEN

Điền tiếp vào chỗ chấm rồi đặt bài toán theo sơ đồ và giải bài toán đó:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan