Giải câu 4 trang 83 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 83 toán 2 VNEN

Xếp 4 hình tam giác thành hình mới dưới đây:

Bài làm:

Học sinh quan sát các hình tam giác xoay theo hướng nào để xếp lại cho đúng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021