Giải câu 6 trang 114 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 114 toán 2 VNEN

Tính và ghi kết quả vào vở:

9 + 7 = 8 + 5 = 15 - 8 = 13 - 9 =

9 + 1 + 6 = 8 + 2 + 3 = 15 - 5 - 3 = 13 - 3 - 6 =

Bài làm:

9 + 7 = 16 8 + 5 = 13

15 - 8 = 7 13 - 9 = 4

9 + 1 + 6 = 16 8 + 2 + 3 = 13

15 - 5 - 3 = 7 13 - 3 - 6 = 4

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021