Giải câu 1 phần C trang 104 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 104 toán 2 VNEN

Một thùng có thể chứa được 25l nước. Hiện trong thùng đã có 16l nước. Hỏi cần đổ thêm vào bao nhiêu lít nước để đầy thùng?

Bài làm:

Số lít nước cần đổ vào để đầy thùng là:

25 - 16 = 9 (lít)

Đáp số: 9 lít

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021