Giải câu 2 trang 120 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 120 toán 2 VNEN

Đặt tính rồi tính và ghi kết quả vào vở:

16 + 4855 + 2772 - 1594 - 34
37 + 469 + 6285 - 47100 - 56

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021