Giải toán 2 VNEN bài 41: 15; 16; 17; 18 trừ đi một số

  • 1 Đánh giá

Giải bài 41: 15; 16; 17; 18 trừ đi một số - Sách hướng dẫn học toán 2 tập 1 trang 98. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

2. Thực hiện tương tự như trên để tìm kết quả các phép tính:

Trả lời:

15 - 6 = 9

15 - 8 = 7

15 - 9 = 6

17 - 8 = 9

17 - 9 = 8

16 - 7 = 9

16 - 8 = 8

16 - 9 = 7

18 - 9 = 9

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 99 toán 2 VNEN

Tính nhẩm:

15 - 7 = 16 - 9 = 17 - 9 = 15 - 8 =

15 - 6 = 16 - 8 = 17 - 8 = 18 - 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 100 toán 2 VNEN

Tính:

Giải câu 2 trang 100 toán 2 tập 1 VNEN

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 100 toán 2 VNEN

Tính nhẩm:

9 + 6 = 9 + 7 =

15 - 6 = 16 - 7 =

15 - 9 = 16 - 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 100 toán 2 VNEN

Mỗi số 6, 8, 9, 11 là kết quả của phép tính nào?

Giải câu 4 trang 100 toán 2 tập 1 VNEN

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 100 toán 2 VNEN

Một đội bóng đá nhi đồng có 15 cầu thủ, trong đó có 9 cầu thủ chính thức. Hỏi đội bóng đó có bao nhiêu cầu thủ dự bị?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Chủ đề liên quan