Giải toán VNEN 2 bài 5: Em ôn lại những gì đã học

  • 1 Đánh giá

Giải bài 5: Em ôn lại những gì đã học - Sách hướng dẫn học toán 2 tập 1 trang 12. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 12 toán 2 VNEN

Chơi trò chơi "đố bạn"

Em hãy đố các bạn trong nhóm:

  • Đọc các số từ 57 đến 77
  • Nếu các số tròn chục nhỏ hơn 80.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 13 toán 2 VNEN

Viết các số 53, 99, 80, 27 theo mẫu:

Mẫu: 53 = 50 + 3

99 = 80 = 27 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 13 toán 2 VNEN

Nêu số thích hợp ở mỗi ô trống:

Số hạng35545
Số hạng42130
Tổng
Số bị trừ887065
Số trừ564045
Hiệu

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 13 toán 2 VNEN

Tính nhẩm:

90 - 60 = 67 - 50 = 45 - 5 =

70 - 30 = 29 - 20 = 86 - 6 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 13 toán 2 VNEN

Đặt tính rồi tính:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 13 toán 2 VNEN

Viết các chữ số 23; 70; 39. 51

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 13 toán 2 VNEN

Thùng cam có 34 quả, thùng quýt có 53 quả. Hỏi hai thùng có tất cả bao nhiêu quả cam và quýt?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 13 toán 2 VNEN

Một đàn bò có tất cả 28 con vừa bò mẹ vừa bò con, trong đó có 12 con bò con. Hỏi trong đàn có bao nhiêu con bò mẹ?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 14 toán 2 VNEN

  • Quan sát bức tranh hình bên và tìm xem bạn Hoa có mấy con đường để đi về nhà?

(Hình trang 14 sgk toán 2 tập 1 VNEN)

  • Theo em, nếu Hoa muốn đi theo đường ngắn nhất thì nên chọn đường nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Chủ đề liên quan