Giải câu 4 trang 9 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 9 toán 2 VNEN

a. Vẽ vào vở đoạn thẳng AB có độ dài 1dm

b. Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2dm

2dm = ............ cm

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021