Giải câu 2 trang 69 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 69 toán 2 VNEN

Đặt tính rồi tính:

a. 40 - 34 b. 80 - 49 c. 20 - 5

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021