Giải câu 5 trang 119 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 119 toán 2 VNEN

Bạn Tú cân nặng 32kg, bạn Na nhẹ hơn bạn Tú 5kg. Hỏi bạn Na cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Bạn Tú: 32 kg

Bạn Na nhẹ hơn: 5 kg

Bạn Na: ... kg?

Bài giải:

Bạn Na cân nặng số ki-lô-gam là:

32 - 5 = 27 (kg)

Đáp số: 27 kg

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021