Giải câu 1 trang 94 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 94 toán 2 VNEN

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm: 32; 26; 20; ... ; ... ; ...

Bài làm:

Quy luật của dãy số: Số liền sau nhỏ hơn số liền trước 6 đơn vị.

Vậy ta có dãy số như sau: 32; 26; 20; 12 ; 6 ; 0

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021