Giải câu 3 trang 104 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 104 toán 2 VNEN

Tìm :

a. + 26 = 74 b. 39 + = 98

Bài làm:

a. + 26 = 74 b. 39 + = 98

= 74 - 26 = 98 - 39

= 48 = 59

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021