Giải câu 1 trang 57 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 57 toán 2 VNEN

Phiên chợ trước cô Lan bán được 46kg rau, phiên chợ sau cô bán được 37kg rau. Hỏi cả hai phiên chợ cô Lan bán được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Bài làm:

Cả hai phiên chợ cô Lan bán được số ki-lô-gam rau là:

46 + 37 = 83 (kg)

Đáp số: 83 kg

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021