Giải toán 2 VNEN bài 50: Em ôn tập những gì đã học

  • 1 Đánh giá

Giải bài 50: Em ôn tập những gì đã học - Sách hướng dẫn học toán 2 tập 1 trang 120. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 120 toán 2 VNEN

Tính và ghi kết quả vào vở:

6 + 9 - 7 =

8 + 9 - 12 =

54 + 18 - 18 =

9 + 5 - 8 =

20 - 6 + 4 =

70 - 27 + 28 =

15 - 7 + 9 =

20 - 5 - 7 =

32 + 28 - 16 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 120 toán 2 VNEN

Đặt tính rồi tính và ghi kết quả vào vở:

16 + 4855 + 2772 - 1594 - 34
37 + 469 + 6285 - 47100 - 56

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 120 toán 2 VNEN

a. Thùng bé đựng 46k nước, thùng to đựng nhiều hơn thùng bé 24l nước. Hỏi thùng to đựng bao nhiêu lít nước?

b. Bao gạo cân nặng 32kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo 5kg. Hỏi bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 121 toán 2 VNEN

Em nghĩ ra một số, điền vào chỗ chấm rồi giải bài toán:

Năm nay bà 64 tuổi, mẹ .... tuổi. Hỏi mẹ kém bà bao nhiêu tuổi?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021