Giải toán VNEN 2 bài 8: Bài toán về nhiều hơn

  • 1 Đánh giá

Giải bài 8: Bài toán về nhiều hơn - Sách hướng dẫn học toán 2 tập 1 trang 18. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 19 toán 2 VNEN

a. Đọc bài toán:

Trên bàn có 3 quyển vở, trong cặp có nhiều hơn trên bàn 5 quyển vở. Hỏi trong cặp có bao nhiêu quyển vở?

b. Hoàn thành tóm tắt bài toán:

Trên bàn có: ......... quyển vở

Trong cặp có nhiều hơn: ..... quyển vở

Trong cặp có: ....... quyển vở

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 20 toán 2 VNEN

a. Đọc bài toán

Bạn Hoa cao 90cm, bạn Hùng cao hơn bạn Hoa 5cm. Hỏi bạn Hùng cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

b. Trả lời các câu hỏi:

Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? Muốn biết bạn Hùng cao bao nhiêu xăng-ti-mét ta phải làm phép tính gì?

c. Em hãy trình bày bài giải vào vở.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 20 toán 2 VNEN

  • Em trả lời câu hỏi: Em mấy tuổi?
  • Em hỏi người lớn: Anh (chị) của em nhiều hơn em mấy tuổi? (Hoặc em nhiều hơn em của em mấy tuổi?)
  • Em tính tuổi của anh (chị) em của em?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021