Giải câu 4 trang 65 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 65 toán 2 VNEN

Giải bài toán: Trong vườn có 27 cây cả cam và chanh, trong đó có 10 cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây chanh?

Bài làm:

Trong vườn có số cây chanh là:

27 - 10 = 17 (cây)

Đáp số: 17 cây

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021