Giải toán VNEN 2 bài 2: Số hạng - tổng

  • 1 Đánh giá

Giải bài 2: Số hạng - tổng - Sách hướng dẫn học toán 2 tập 1 trang 5. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "ai nhanh, ai đúng"

Em đến góc học tập lấy các thẻ số và thẻ dấu như hình dưới đây. Hãy ghép các thẻ thành phép tính đúng

Trả lời:

Các phép tính đúng là:

  • 35 + 24 = 59
  • 13 + 42 = 55

2. Đọc kĩ nội dung sau và nghe hướng dẫn của thầy cô (Sgk)

3. Nêu số hạng, tổng trong các phép cộng sau:

a. 43 + 26 = 69 b. 30 + 50 = 80 c. 45 + 23 = 68

Trả lời:

Số hạngsố hạngtổng
43 + 26 = 69432669
30 + 50 = 80305080
45 + 23 = 68452368

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 6 toán 2 VNEN

Viết số thích hợp ở mỗi ô trống (theo mẫu):

Số hạng5563398
Số hạng1423450
Tổng19

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 6 toán 2 VNEN

Đặt tính và tính tổng ( theo mẫu) biết:

a. các số hạng là 13 và 36

b. các số hạng là 57 và 32

c. các số hạng là 75 và 3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 6 toán 2 VNEN

Tính nhẩm:

  • 50 + 30 + 10 = ...........
  • 60 + 10 + 20 = ............

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 6 toán 2 VNEN

Buổi sáng mẹ em bán được 32 quả trứng, buổi chiều mẹ em bán được 25 quả trứng. Hỏi cả hai buổi mẹ em bán được bao nhiêu quả trứng?

a. Hoàn thành tóm tắt bài toán:

  • Buổi sáng bán được: ..... quả trứng
  • Buổi chiều bán được: ..... quả trứng
  • Cả hai buổi bán được: ...... quả trứng?

b. Để giải bài toán em phải làm phép tính gì?

c. Viết bài giải vào vở

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 7 toán 2 VNEN

Em hỏi tuổi của một người trong gia đình em rồi tính tổng số tuổi của em và người đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 7 toán 2 VNEN

Giải bài toán:

a. Bạn Mi 7 tuổi, mẹ bạn Mi 32 tuổi. Em tính tổng số tuổi của mẹ bạn Mi và tuổi của bạn Mi

b. Bố bạn Mi 41 tuổi. Em tính tổng số tuổi của bố bạn Mi và tuổi của bạn Mi.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021