Giải toán VNEN 2 bài 12: 8 cộng với một số : 8 + 5

  • 1 Đánh giá

Giải bài 12: 8 cộng với một số : 8 + 5 - Sách hướng dẫn học toán 2 tập 1 trang 29. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

3. Thực hiện tương tự như trên để tìm kết quả các phép tính:

Trả lời:

8 + 3 = 11 8 + 7 = 15

8 + 4 = 12 8 + 8 = 16

8 + 6 = 14 8 + 9 = 17

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 31 toán 2 VNEN

Tính nhẩm:

8 + 6 = 8 + 3 = 8 + 5 = 8 + 7 = 8 + 9 =

6 + 8 = 3 + 8 = 5 + 8 = 7 + 8 = 9 + 8 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 31 toán 2 VNEN

Tính:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 31 toán 2 VNEN

Tính nhẩm:

8 + 2 + 3 = 8 + 2 + 4 = 9 + 1 + 3 = 9 + 1 + 5 =

8 + 5 = 8 + 6 = 9 + 4 = 9 + 6 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 31 toán 2 VNEN

Số?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 31 toán 2 VNEN

Hùng có 8 viên bi, Lâm có 7 viên bi. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu hòn bi?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 31 toán 2 VNEN

Hãy rủ anh (chị) hoặc bạn cùng chơi ghép thẻ số với phép tính thích hợp:

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021