Giải câu 2 trang 36 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động thực hành

Câu 2: Trang 36 toán 2 VNEN

a. Tính:

b. Đặt tính rồi tính:

39 + 27 68 + 25 59 + 4

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021