Giải câu 1 trang 72 toán VNEN 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 72 toán VNEN 4 tập 1

Ở hình vẽ bên, em hãy:

a. Vẽ đường thẳng PQ đi qua điểm E và vuông góc với với đường thẳng AB

b. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng PQ

c. Nêu nhận xét của em về hai đường thẳng AB và CD.

d. Nêu cách vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB.

Bài làm:

a. Vẽ đường thẳng PQ đi qua điểm E và vuông góc với với đường thẳng AB

b. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng PQ

Từ câu a và b ta có hình vẽ sau:

c. Hai đường thẳng AB và CD song song với nhau.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021