Giải câu 1 trang 73 toán VNEN 4 tập 2

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 73 VNEN toán 4 tập 2

Trong lớp có 15 bạn nam và 14 bạn gái

a. Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn gái

b. Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn trai

c. Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả lớp

Bài làm:

Lớp có 15 bạn nam và 14 bạn nữ, vậy:

a. Tỉ số của số bạn trai và số bạn gái là: 15 : 14 hay

b. Tỉ số của số bạn gái và số bạn trai là: 14: 15 hay

c. Tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả lớp là: 15 : 29 hay

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021