VNEN toán 4 tập 2

Dưới đây là toàn bộ bài giải toán VNEN lớp 4 tập 2. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Chúc các em học tốt và nắm vững kiến thức toán VNEN 4 tập 2

Giải VNEN toán 4 từ bài 59 đến 70

Bài 59: Ki - lô -mét vuông

Bài 60: Hình bình hành

Bài 61: Diện tích hình bình hành

Bài 62: Phân số

Bài 63: Phân số và phép chia số tự nhiên

Bài 64: Luyện tập

Bài 65: Phân số bằng nhau

Bài 66: Rút gọn phân số

Bài 67: Quy đồng mẫu số các phân số

Bài 68: Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Bài 69: Luyện tập

Bài 70: So sánh hai phân số cùng mẫu số

Giải VNEN toán 4 từ bài 71 đến 85

Bài 71: So sánh hai phân số khác mẫu

Bài 72: Em ôn lại những gì đã học

Bài 73: Phép cộng phân số

Bài 74: Phép cộng phân số (tiếp theo)

Bài 75: Phép trừ phân số

Bài 76: Phép trừ phân số (tiếp theo)

Bài 77: Em ôn lại những gì đã học

Bài 78: Phép nhân phân số

Bài 79: Luyện tập

Bài 80: Tìm phân số của một số

Bài 81: Phép chia phân số

Bài 82: Luyện tập

Bài 83: Em ôn lại những gì đã học

Bài 84: Em ôn lại những gì đã học

Bài 85: Em đã học được những gì?

Giải VNEN toán 4 từ bài 86 đến 98

Bài 86: Hình thoi

Bài 87: Diện tích hình thoi

Bài 88: Em ôn lại những gì đã học

Bài 89: Giới thiệu về tỉ số

Bài 90: Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài 91: Em ôn lại những gì đã học

Bài 92: Em ôn lại những gì đã học

Bài 93: Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài 94: Em ôn lại những gì đã học

Bài 95: Em ôn lại những gì đã học

Bài 96: Tỉ lệ bản đồ

Bài 97: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Bài 98: Thực hành

Giải VNEN toán 4 từ bài 99 đến 112

Bài 99: Ôn tập về số tự nhiên

Bài 100: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Bài 101: Ôn tập về biểu đồ

Bài 102: Ôn tập về phân số

Bài 103: Ôn tập các phép tình với phân số

Bài 104: Ôn tập các phép tình với phân số (tiếp)

Bài 105: Ôn tập về đại lượng

Bài 106: Ôn tập về đại lượng (tiếp)

Bài 107: Ôn tập về hình học

Bài 108: Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Bài 109: Ôn tập về tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài 110: Ôn tập về tìm hai số biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó

Bài 111: Em ôn lại những gì đã học

Bài 112: Em đã học được những gì?

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 4