Giải Toán VNEN 4 bài 100: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên Toán lớp 4

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải toán VNEN 4 bài 100: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên trang 97 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Với phần hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu hi vọng sẽ giúp các em nắm chắc bài tốt hơn. Để tìm hiểu chi tiết, mời các em cùng tham khảo nội dung bài dưới đây

B. Bài tập và hướng dẫn giải

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 97 toán VNEN 4 tập 2

Chơi trò chơi "Số hay chữ?"

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 97 toán VNEN 4 tập 2

Đặt tính rồi tính:

a. 4852 + 527 b. 5765 - 2480

c. 19315 + 43627 d. 79341 - 47859

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 97 toán VNEN 4 tập 2

Tìm , biết:

+ 1538 = 3215 - 215 = 1578 345 - = 182

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 97 toán VNEN 4 tập 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất

1268 + 99 + 501 138 + 645 + 862 131 + 85 + 469

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 98 toán VNEN 4 tập 2

Trong sáu tháng đầu năm, một cơ sở sản xuất được 14 386 quyển vở, như vậy đã sản xuất được ít hơn sáu tháng cuối năm là 495 quyển vở. Hỏi cả năm cơ sở đó đã sản xuất được bao nhiêu quyển vở.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 98 toán VNEN 4 tập 2

Chơi trò chơi "số hay chữ?"

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 98 toán VNEN 4 tập 2

Đặt tính rồi tính:

1023 x 13 1810 x 25 1212 : 12 20050 : 25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 98 toán VNEN 4 tập 2

Điền dấu < = >:

21500 .... 215 x 100 275 .... 16327 x 0

35 x 11 .... 375 450 : (5 x 9) .... 450 : 5 : 9

1500 : 100 .... 16 23 x 105 x 49 ..... 49 x 105 x 23

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 98 toán VNEN 4 tập 2

Tìm , biết:

x 15 = 2850 : 52 = 113 2436 : = 14

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: Trang 98 toán VNEN 4 tập 2

Để lát nền phòng học, người ta dự tính cứ lát nền 3 phòng học hết 705 viên gạch. Hỏi lát nền 15 phòng học như thế hết bao nhiêu viên gạch?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: Trang 99 toán VNEN 4 tập 2

Chơi trò chơi "ai giỏi hơn?"

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: Trang 99 toán VNEN 4 tập 2

Tính:

1595 : (12 + 43) 9700 : 100 + 35 x 12

34871 - 124 x 35 (150 x 5 - 35 x 4) : 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 13: Trang 99 toán VNEN 4 tập 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất

25 x 14 x 4 104 x (14 + 6)

15 x 19 : 5 67 x 136 + 33 x 136

31 x 2 x 8 x 5 51 x 115 - 115 x 41

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 14: Trang 99 toán VNEN 4 tập 2

Một đại lí bánh kẹo đã bán được 205 hộp kẹo và 85 hộp bánh. Biết rằng giá 1 hộp bánh bằng giá 3 hộp kẹo và giá một hộp kẹo là 15 000 đồng. Tính số tiền mà đại lí đó đã thu được do bán số bánh kẹo trên?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 99 toán VNEN 4 tập 2

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Hùng có a con tem, Dũng có số con tem gấp 4 lần số tem của Hùng. Hãy viết biểu thức chỉ số tem của Dũng.

Biểu thức chỉ số tem của Dũng là:

A. a : 4         B. a x 4            C. 4 + a           D. 4 - a

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 100 toán VNEN 4 tập 2

Một cuốn vở m đồng, một cuốn sách giá n đồng. Hà mua 5 cuốn vở và 3 cuốn sách. Hãy viết biểu thức chỉ số tiền Hà phải trả.

=> Xem hướng dẫn giải

Giải toán VNEN 4 bài 100: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em nắm chắc bài, củng cố thêm kiến thức, chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Chủ đề liên quan