5 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4 theo thông tư 22

Giới thiệu Tải về
  • 2 Đánh giá

5 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Bộ đề thi này giúp các em học sinh luyện tập, củng cố kiến thức cũng như nâng cao kỹ năng giải đề. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em cùng tham khảo nhé.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Phân số  \frac{{12}}{{13}} được đọc là:

A. Mười hai mười ba

B. Mười hai phần mười ba

C. Mươi hai chia mươi ba

D. Mười hai tử mười ba mẫu

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3km2 = …m2 là:

A. 30 000 000

B. 3 000 000

C. 300 000

D. 30 000

Câu 3: Trong các phân số \frac{1}{2};\,\,\,\frac{5}{4};\,\,\,\frac{3}{8};\,\,\,\frac{{12}}{{25}} phân số tối bé hơn 1 là:

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm \frac{5}{6} = \frac{{...}}{{24}} là:

Câu 5: Phân số nào dưới đây không bằng với phân số \frac{2}{7}?

Câu 6: Một hình bình hành có độ dài đáy bằng 20m và chiều cao bằng 16m. Diện tích của hình bình hành đó là:

A. 320m2

B. 240m2

C. 120m2

D. 360m2

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính:

a) \frac{2}{9} + \frac{{11}}{{18}}

b) \frac{7}{5} - \frac{{10}}{{15}}

c) \frac{4}{9} \times \frac{{81}}{{36}}

d) \frac{7}{9}:\frac{{21}}{{15}}

Bài 2 (2 điểm): Tìm , biết:

a) x - \frac{1}{2} = \frac{3}{5} \times 6

b) \frac{{11}}{2} - x = \frac{3}{{14}}:\frac{6}{7}

Bài 3 (1 điểm): Sắp xếp các phân số \frac{2}{3};\,\,\frac{7}{6};\,\,\,\frac{{19}}{{15}};\,\,\,\frac{4}{7};\,\,\,1 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 4 (2 điểm): Một miếng bìa hình chữ nhật có nửa chu vi bằng \frac{7}{2}m, chiều dài hơn chiều rộng \frac{1}{5}m. Tính diện tích của miếng bìa đó.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Đáp án nào dưới đây không là phân số?

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 2m2 = …cm2 là:

A. 20 000 000

B. 2 000 000

C. 200 000

D. 20 000

Câu 3: Phân số nào dưới đây bằng phân số \frac{2}{7}?

Câu 4: Diện tích hình bình hành bằng:

A. Diện tích hình bình hành được tính theo công thức bằng tổng của cạnh đáy với chiều cao.

B. Diện tích hình bình hành được tính theo công thức bằng tích của cạnh đáy nhân với chiều cao.

C. Diện tích hình bình hành được tính theo công thức bằng một nửa tích của cạnh đáy nhân với chiều cao.

D. Diện tích hình bình hành được tính theo công thức bằng tổng của cạnh đáy với chiều cao rồi nhân với 2.

Câu 5: Chọn đáp án đúng:

Câu 6: Một mảnh bìa hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 20cm và 45cm. Diện tích của mảnh bìa đó là:

A. 130cm2

B. 225cm2

C. 450cm2

D. 900cm2

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính:

a) \frac{3}{5} \times 2 + \frac{7}{{10}}

b) \frac{8}{5} - \frac{1}{2}:\frac{{25}}{{16}}

Bài 2 (2 điểm): Tìm x, biết:

a) x - \frac{3}{4} = \frac{7}{8}

b) 1 - x = \frac{{11}}{{15}}

c) x \times \frac{2}{7} = \frac{1}{7}

d) x:\frac{4}{5} = \frac{{15}}{{14}}

Bài 3 (1 điểm): >, <, =?

\frac{5}{7}...\frac{2}{7}\frac{4}{9}...\frac{6}{{11}}\frac{3}{8}...\frac{9}{{24}}

Bài 4 (2 điểm): Một cửa hàng tạp hóa có hai thùng gạo chứa tổng cộng 120kg gạo. Cửa hàng đã bán được \frac{3}{8} số gạo đó.

a) Tính số ki-lô-gam gạo cửa hàng còn lại.

b) Tính số tiền gạo đã bán được, biết rằng mỗi ki-lô-gam gạo có giá 6 000 đồng.

Tài liệu còn khá dài, các em tải về để xem trọn nội dung nhé.

5 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em củng cố kiến thức cũng như luyện tập thêm tại nhà, qua đó chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra Toán lớp 4 sắp tới. Chúc các em ôn thi tốt, ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các môn học khác có tại tài liệu học tập lớp 4.

Tham khảo thêm đề thi Toán giữa kì 2 lớp 4