Đề thi Lịch sử Địa lý lớp 4 kì 2 năm 2022 Đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Sử - Địa Có đáp án

Giới thiệu Tải về
  • 2 Đánh giá

Đề thi Lịch sử Địa lý lớp 4 kì 2 năm 2022 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Đề thi gồm ma trận kèm theo đáp án theo chuẩn thông thư 22 sẽ giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức và đạt điểm cao trong kì thi cuối học kì 2 lớp 4 sắp tới. Để tìm hiểu chi tiết, các em cùng tham khảo ngay tài liệu dưới đây nhé.

1. Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

A. PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)

I. (Trắc nghiệm) (3,0 điểm): khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: (1,0 điểm) Nghĩa quân Tây Sơn do ai lãnh đạo?

A. Nguyễn Huệ

B. Nguyễn Lữ

C. Nguyễn Nhạc.

Câu 2: (1,0 điểm) Thời Hậu Lê văn học viết bằng loai chữ nào?

A. Chữ Quốc ngữ

B. Chữ Hán

C. Chữ Nôm

Câu 3: (1,0 điểm) Cuộc kháng chiến chống quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất (năm 981) do ai lãnh đạo?

A. Đinh Tiên Hoàng

B. Lê Hoàn

C. Đinh Liễu

II. Tự luận: (2 điểm)

Câu 4: (1,0 điểm): Hãy điền các từ ngữ: Hậu Lê, quyền lực tối cao. bộ luật Hồng Đức vào chỗ (...) trong các câu sau cho thích hợp:

Thời ...................................việc tổ chức quản lí đất nước rất chặt chẽ.

Nhà vua có............................................................Vua lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và cho soạn....................................................................... để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội.

Câu 5: (1,0 điểm) Hệ thống đê điều thời nhà Trần đã giúp gì cho việc sản xuất và đời sống nhân dân ta?

B. PHẦN ĐỊA LÍ: 5 Điểm:

I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm): Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: (1,0 điểm) Đồng bằng Nam Bộ do con sông nào bồi đắp nên?

A. Sông Tiền và sông Hậu.

B. Sông Đồng Nai và sông Sài Gòn.

C. Sông Mê Công và sông Đồng Nai.

Câu 2: (1,0 điểm) Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt, đó là những mùa nào?

A. Có hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa.

B. Có hai mùa rõ rệt là mùa xuân và mùa hè

C . Có bốn mùa là: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông

Câu 3: (1,0 điểm) Đồng Bằng Bắc Bộ có những thuận lợi nào để trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước?

A. Nhờ có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có kinh nghiệm sản xuất.

B. Nhờ có máy móc hiện đại, người dân chăm chỉ làm ăn.

C. Nhờ có máy móc hiện đại, nhiều nước tưới tiêu.

II. Tự luận: (2 điểm)

Câu 4: (1,0 điểm) Nỗi tên thành phố với số dân cư của thành phố đó của năm 2004 (nghìn người)

Tên thành phố

Số dân

Hà Nội

5731

Hải Phòng

765

Thành phố Hồ Chí Minh

3083

Đà Nẵng

1123

Câu 5: (1,0 điểm). Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta?

2. Đáp án Đề thi Lịch sử Địa lý lớp 4 kì 2

A: MÔN LỊCH SỬ (5,0 điểm)

Trắc nghiện: (3 điểm)

Câu

Ý đúng

Điểm

Câu 1

A. Nguyễn Huệ

1,0

Câu 2

C. Chữ Hán

1,0

Câu 3

B. Lê Hoàn

1,0

II. Tự luận: (2 điểm)

Câu 4: (1,0 điểm): Hãy điền các từ ngữ: Hậu Lê, quyền lực tối cao. bộ luật Hồng Đức vào chỗ (...) trong các câu sau cho thích hợp:

Thời Hậu Lê việc tổ chức quản lí đất nước rất chặt chẽ.

Nhà vua có quyền lực tối cao Vua lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và cho soạn bộ luật Hồng Đức để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội.

Câu 5: (1,0 điểm) - Dưới thời nhà Trần rất quan tâm đến việc phòng chống lũ, hệ thống đê điều đã được hình thành, giúp cho sản xuất phát triển, đời sống nhân dân ấm no, thiên tai giảm nhẹ

B. MÔN ĐỊA LÍ (5,0 điểm)

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu

Ý đúng

điểm

Câu 1

C. Sông Mê Công và sông Đồng Nai

1,0

Câu 2

A. Có hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa.

1,0

Câu 3

A. Nhờ có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có kinh nghiệm sản xuất

1,0

II. Tự luận: (2 điểm)

Câu 4: (1,0 điểm) Nỗi tên thành phố với số dân cư của thành phố đó của năm 2004 (nghìn người)

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Sử Địa

Câu 5: (1 điểm)

Vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta

- Là kho muối vô hạn.

- Cung cấp nhiều khoáng sản, hải sản quý.

- Điều hòa khí hậu.

- Là đường giao thông thuận tiện, phát triển du lịch biển đảo.

- Là nơi phát triển một số ngành chăn nuôi, trồng trọt, chế biến.

Lưu ý: Khi chấm giáo viên tùy vào câu trả lời của học sinh để cho điểm phù hợp theo câu trả lời đúng (hoăc) sai của từng em.

3. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 môn Sử - Địa

Mạch nội dung

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

Số câu

1

1

số điểm

2. Buổi đầu thời Nguyễn (từ năm 1802 đến năm 1858)

Số câu

1

Số điểm

3.Buổi đầu độc lập (từ năm 938 đến năm 1009)

Số câu

1

1

Số điểm

4. Nước Đại Việt dưới thời Trần (từ năm 1226 đến năm 1400)

Số câu

1

Số điểm

5. Nước đai Việt buổi đầu thời Hậu Lê(thế kỉ XV)

Số câu

1

1

1

Số điểm

1. Dãy Hoàng Liên Sơn

Số câu

1

1

Số điểm

2. Tây Nguyên

Số câu

1

1

Số điểm

1d

3. Đồng bằng Bắc Bộ

Số câu

Số điểm

4 Hệ thống số liệu dân số của một số thành phố

Số câu

1

1

Số điểm

5. Biển đảo

Quần đảo

Số câu

1

1

Số điểm

Tổng

Số câu

2

2

4

2

10

Số điểm

10

4. Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

Đề thi Lịch sử Địa lý lớp 4 kì 2 năm 2022 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức cũng như nâng cao kỹ năng giải đề thi. Chúc các em ôn thi tốt, ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các môn học khác đều có tại tài liệu học tập lớp 4 này nhé

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 43
  • Lượt xem: 558
  • Dung lượng: 160,7 KB