Đề Toán lớp 4 kì 2 năm học 2021 - 2022 - đề số 2 Đề ôn tập Toán lớp 4 - có đáp án

Giới thiệu Tải về
  • 2 Đánh giá

Nhằm giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập lại kiến thức môn Toán, tích lũy thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm giải đề hay, đồng thời biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý, để đạt được điểm số cao cho kì thi cuối học kì 2 lớp 4 sắp tới. Sau đây là Đề Toán lớp 4 kì 2 năm học 2021 - 2022 - đề số 2. Mời các em tải và tham khảo đề thi dưới đây

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Phân số nào lớn nhất trong các phân số dưới đây?

A. \frac{1}{2}

B. \frac{8}{3}

C. \frac{5}{6}

D. \frac{7}{{12}}

Câu 2 (0,5 điểm): Rút gọn phân số \frac{4}{{28}} được phân số tối giản là:

A. \frac{3}{2}

B. \frac{1}{7}

C. \frac{1}{4}

D. \frac{2}{5}

Câu 3 (0,5 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3kg 8hg = … g là:

A. 3800

B. 3080

C. 3008

D. 380

Câu 4 (0,5 điểm): Số thích hợp viết vào ô trống 2☐2 để được số chia hết cho 9 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 5 (1 điểm): Một hình chữ nhật có chiều dài \frac{2}{3}m và chiều rộng bằng \frac{1}{{12}}m. Diện tích hình chữ nhật là:

A. \frac{1}{{12}}m2

B. \frac{1}{{14}}m2

C. \frac{1}{{16}}m2

D. \frac{1}{{18}}m2

Câu 6 (1 điểm): Giá trị của x thỏa mãn x:\frac{2}{7} = \frac{{14}}{{19}} là:

A. x = \frac{{19}}{{49}}

B. x = \frac{{19}}{4}

C. x = \frac{4}{{19}}

D. x = \frac{{49}}{{19}}

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S:

15dm2 6cm2 = 1560cm2

1 phút 17 giây = 70 giây ☐

3m2 12dm2 = 3120cm2

3 giờ 20 phút = 200 phút ☐

Câu 8 (2 điểm): Tính:

a) \frac{2}{3} + \frac{5}{7}

b) \frac{8}{3} - \frac{{16}}{9}

c) \frac{{10}}{{15}} \times \frac{{20}}{{45}}

d) \frac{5}{{12}}:\frac{{15}}{{64}}

Câu 9 (1 điểm): Tìm trung bình cộng của các số 160, 224, 48 và 300.

Câu 10 (2 điểm): Hai kho chứa tổng cộng 1520 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ hai bằng 7/13 số thóc của kho thứ nhất.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

B

A

A

D

C

II. Phần tự luận

Câu 7:

15dm2 6cm2 = 1560cm2 → Đ

1 phút 17 giây = 70 giây →S

3m2 12dm2 = 3120cm2 → S

3 giờ 20 phút = 200 phút → Đ

Câu 8:

a) \frac{2}{3} + \frac{5}{7} = \frac{{14}}{{21}} + \frac{{15}}{{21}} = \frac{{29}}{{21}}

b) \frac{8}{3} - \frac{{16}}{9} = \frac{{24}}{9} - \frac{{16}}{9} = \frac{8}{9}

c) \frac{{10}}{{15}} \times \frac{{20}}{{45}} = \frac{{10 \times 20}}{{15 \times 45}} = \frac{{5 \times 2 \times 4 \times 5}}{{5 \times 3 \times 9 \times 5}} = \frac{8}{{27}}

d) \frac{5}{{12}}:\frac{{15}}{{64}} = \frac{5}{{12}} \times \frac{{64}}{{15}} = \frac{{5 \times 64}}{{12 \times 15}} = \frac{{5 \times 4 \times 16}}{{4 \times 3 \times 3 \times 5}} = \frac{{16}}{9}

Câu 9:

Trung bình cộng của 4 số là:

(160 + 224 + 48 + 300) : 4 = 183

Đáp số: 183

Câu 10:

Tổng số phần bằng nhau là:

7 + 13 = 20 (phần)

Số thóc của kho thứ nhất là:

1520 : 20 x 13 = 912 (tấn)

Số thóc của kho thứ hai là:

1520 – 912 = 608 (tấn)

Đáp số: Kho thứ nhất: 912 tấn thóc

Kho thứ hai: 608 tấn thóc

Tài liệu còn dài các em tải về để xem trọn nội dung trọn vẹn nhé.

Đề Toán lớp 4 kì 2 năm học 2021 - 2022 - đề số 2 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 lớp 4 sắp tới. Ngoài ra cũng đừng quên tham khảo các môn khác có tại tài liệu học tập lớp 4 này nhé.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 52
  • Lượt xem: 411
  • Dung lượng: 327,3 KB
Tài liệu tham khảo khác