Đề Toán lớp 4 kì 2 năm học 2021 - 2022 - đề số 1 Đề ôn tập Toán lớp 4 - có đáp án

Nội dung
  • 4 Đánh giá

Đề Toán lớp 4 kì 2 năm học 2021 - 2022 - đề số 1 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4 dành cho các em học sinh lớp 4 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán này sẽ giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 nói riêng. Mời các em và thầy cô tham khảo. Chúc các em đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (1 điểm): Chữ số 4 trong số 28 482 919 có giá trị bằng:

A. 400

B. 4 000 000

C. 40 000

D. 400 000

Câu 2 (1 điểm): Phân số \frac{5}{7} bằng phân số nào dưới đây?

A. \frac{{25}}{{28}}

B. \frac{{25}}{{35}}

C. \frac{{30}}{{49}}

D. \frac{{37}}{{35}}

Câu 3 (1 điểm): Số nào dưới đây chia hết cho cả 2 và 5?

A. 19 845

B. 15 431

C. 16 490

D. 17 952

Câu 4 (1 điểm): Diện tích của hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 12cm và 25cm là:

A. 150cm2

B. 300cm2

C. 450cm2

D. 600cm2

Câu 5 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 8m2 12dm2 = … dm2 là:

A. 81 200

B. 8012

C. 8120

D. 812

Câu 6 (1 điểm): Số thứ nhất bằng 20, số thứ hai bằng 2/5 số thứ nhất. Trung bình cộng của hai số bằng:

A. 56

B. 32

C. 28

D. 14

II. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Tính:

a) \frac{2}{{15}} + \frac{7}{5}

b) \frac{5}{2} - \frac{3}{{16}}

c) \frac{8}{{22}} \times \frac{{11}}{7}

d) \frac{2}{3}:\frac{7}{6}

Câu 8 (1 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng 120m, chiều rộng bằng 5/7 chiều dài. Người ta trồng bắp cải trên thửa ruộng đó, tính ra cứ 25m2 thu hoạch được 28kg bắp cải. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam bắp cải?

Câu 9 (1 điểm): Tìm một số có ba chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó, ta được tổng của số mới và số phải tìm là 3370.

Câu 10 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

\frac{1}{2} \times \frac{{15}}{{17}} + \frac{1}{2}:\frac{{17}}{2}

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

B

C

A

D

D

II. Phần tự luận

Câu 7:

a) \frac{2}{{15}} + \frac{7}{5} = \frac{2}{{15}} + \frac{{21}}{{15}} = \frac{{23}}{{15}}

b) \frac{5}{2} - \frac{3}{{16}} = \frac{{40}}{{16}} - \frac{3}{{16}} = \frac{{37}}{{16}}

c) \frac{8}{{22}} \times \frac{{11}}{7} = \frac{{8 \times 11}}{{22 \times 7}} = \frac{{2 \times 4 \times 11}}{{2 \times 11 \times 7}} = \frac{4}{7}

d) \frac{2}{3}:\frac{7}{6} = \frac{2}{3} \times \frac{6}{7} = \frac{{2 \times 6}}{{3 \times 7}} = \frac{{2 \times 3 \times 2}}{{3 \times 7}} = \frac{4}{7}

Câu 8:

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 : 2 = 60 (m)

Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 7 = 12 (phần)

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 : 12 x 7 = 35 (m)

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 – 35 = 25 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

35 x 25 = 875 (m2)

Số ki-lô-gam bắp cải thu hoạch được trên thửa ruộng là:

875 : 25 x 28 = 980 (kg)

Đáp số: 980kg bắp cải

Câu 9:

Khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái số phải tìm thì số đó tăng thêm 3000 đơn vị.

Số cần tìm là:

(3370 – 3000) : 2 = 185

Đáp số: 185

Câu 10:

\frac{1}{2} \times \frac{{15}}{{17}} + \frac{1}{2}:\frac{{17}}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{{15}}{{17}} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{{17}} = \frac{1}{2} \times \left( {\frac{{15}}{{17}} + \frac{2}{{17}}} \right) = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}

Tài liệu còn dài các em tải về để xem trọn nội dung trọn vẹn nhé.

Đề thi tiếp theo: Đề Toán lớp 4 kì 2 năm học 2021 - 2022 - đề số 2

Đề Toán lớp 4 kì 2 năm học 2021 - 2022 - đề số 1 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức cũng như chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 lớp 4 sắp tới. Ngoài ra cũng đừng quên tham khảo các môn khác có tại tài liệu học tập lớp 4 này nhé.