10 Đề cương ôn tập cuối học kì 2 lớp 4 môn Toán Đề thi cuối học kì 2 lớp 4

Giới thiệu Tải về
  • 27 Đánh giá

10 Đề cương ôn tập cuối học kì 2 lớp 4 môn Toán được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Gồm 10 đề thi để các em ôn tập, củng cố kiến thức, quý thầy cô có thể lấy bộ đề thi để luyện tập cho các em học sinh. Dưới đây là nội dung chính của để thi. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề cương ôn thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Toán Đề 1

Bài 1: Rút gọn phân số sau:

\frac{63}{45} = ……………………………………………… ;\frac{5}{15} =………………………………………….

\frac{24}{15} = ………………………………………………. ;\frac{12}{24} =………………………………………………

Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số

a/ \frac{4}{5}\frac{7}{3}

......................................................................................................................................................

b/ \frac{7}{12}\frac{13}{6}……………………………………………………………………………………................

Bài 3: Hãy viết phân số \frac{3}{5} và 2 thành hai phân số có mẫu số chung là 5.

....................................................................................................................................................

Bài 4: Tính: \frac{1}{2}+\frac{2}{3}=.......................................................;\frac{5}{8}-\frac{1}{4} ........................................

\frac{1}{6}+\frac{3}{4}+\frac{1}{8}= ................................................................;5-\frac{4}{9} =............................................

Câu 5: Tìm X+\frac{5}{9}=\frac{4}{3};           X-\frac{4}{9}=\frac{1}{2};           \frac{6}{13}+X=\frac{7}{6};       \frac{13}{5}-X=\frac{5}{6}

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Bài 6: Con bằng \frac{3}{9}tuổi mẹ. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? Biết mẹ hơn con 48 tuổi.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 7: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 175m, chiều rộng bằng \frac{3}{4} chiều dài. Tính diện tích của HCN đó?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 8. Tìm x biết:

a, 21 345 + x =76 812                      b, x + 8792 = 10242                  c, x – 5271 =12316

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Đề cương ôn thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Toán Đề 2

Câu 1: Tính:

\frac{15}{25}+5 ……………………………………………\frac{3}{2}-\frac{4}{8} …………………………………………..

\frac{2}{9}\times5 ………………………………………………\frac{6}{7}:\frac{3}{4} …………………………………………….

Câu 2: Tính giá trị biểu thức:

a) \frac{51}{60}\times\frac{12}{17}:\frac{3}{10}= ……………………………………………………………………………………

b) \frac{5}{12}:\frac{7}{4}-\frac{25}{18}:\frac{35}{6}= ………………………………………………………………………………

Bài 3: Tính rồi rút gọn:

\frac{2}{5}+\frac{1}{2}-\frac{7}{10}= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..

\frac{4}{7}:\frac{8}{11}=. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................

Câu 4: Một sân vận động hình chữ nhật có chu vi là là 4000m, chiều rộng bằng \frac{2}{3}chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của sân vận động đó.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Một cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 480kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo nếp bằng \frac{1}{5} số gạo tẻ.

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: Tổng của hai số là 231. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9; Tìm x:

a) x+2581 = 4621              b) 935 – x = 532                  c. 1885 : x = 5          b.x : 24 = 2507

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………

Tài liệu vẫn còn nhiều mời quý thầy cô cùng các em tải về để xem trọn nội dung

10 Đề cương ôn tập cuối học kì 2 lớp 4 môn Toán đươc Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 lớp 4 sắp tới. Chúc các em ôn thi tốt, ngoài ra cũng đừng quên tham khảo các môn khác có tại tài liệu học tập lớp 4 này nhé.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.161
  • Lượt xem: 6.864
  • Dung lượng: 797,3 KB