Đề ôn tập Toán lớp 4 giữa học kì 2 Đề thi giữa kì 2 lớp 4

Nội dung
  • 72 Đánh giá

Đề ôn tập Toán lớp 4

Đề ôn tập Toán lớp 4 giữa học kì 2 được Khoahoc.com.vn sưu tầm và đăng tải. Đề cương gồm những bài toán về phân số để các em ôn tập, củng cố kiến thức cũng như làm quen với nhiều dạng bài tập về phần số khác nhau, chuẩn bị tốt cho kì thi giữa học kì 2 lớp 4 sắp tới. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em cùng tham khảo nhé.

A. RÚT GN PN SỐ

\frac{13}{39} ; \frac{17}{51} ; \frac{46}{38} ; \frac{180}{117} ; \frac{121}{44} ; \frac{185}{200} ; \frac{1616}{8282}

B. PN SỐ BẰNG NHAU

Bài 1. Điền vào chỗ chấm:

\text { a. } \frac{1}{2}=\frac{\cdots}{14}=\frac{3}{\cdots}=\frac{12}{\cdots}                        \text { b. } \frac{18}{36}=\frac{9}{\ldots}=\frac{\ldots}{12}=\frac{\ldots}{2}

Bài 2: Khoanh vào các phân số bằng nhau. Vì sao?

\text { a. } \frac{3}{4} ; \frac{9}{12} ; \frac{6}{8} ; \frac{5}{7} ; \frac{15}{24} ; \frac{27}{36}                        \text { b. } \frac{2}{4} ; \frac{1}{2} ; \frac{4}{9} ; \frac{7}{14} ; \frac{13}{26} ; \frac{5}{12}

Bài 3: Viết các số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số là 4

3;9;12;1;0

Bài 4: Tìm một phân số bằng phân số \frac{25}{35}và có mẫu số bằng 63.

C. SO SÁNH PHÂN SỐ

Bài 1. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé. Vì sao?

\text { a. } \frac{1}{2} ; \frac{1}{7} ; \frac{1}{3} ; \frac{1}{12} ; \frac{1}{5} ; \frac{1}{19} ; \frac{1}{13}            c.\frac{7}{5};\frac{3}{4};\frac{1}{3} và \frac{5}{12}

b.\ \frac{4}{5};\frac{1}{5};\frac{7}{5};\frac{19}{5};\frac{13}{5};\frac{3}{5};\frac{17}{5}           d.\frac{99}{100};\frac{100}{101};\frac{101}{102}

Bài 2: Trong các phân số sau, phân số nào gần với 1 nhất? Vì sao?

\frac{1}{2} ; \frac{1}{3} ; \frac{5}{4} ; \frac{5}{6}

Bài 3:

a) Tìm 3 phân số bé hơn \frac{4}{3}và lớn hơn \frac{2}{5}

b) Tìm 1 phân số lớn hơn \frac{1}{3}và bé hơn \frac{1}{2}

Bài 4: Trong các phân số sau, phân số nào nằm giữa \frac{2}{9}\frac{5}{4}. Vì sao?

A.\ \frac{1}{12}          B.\ \frac{5}{6}              C.\ \frac{4}{3}            D.\ \frac{15}{4}

Bài 5: Ba bạn làm bài kiểm tra. Mai làm hết \frac{2}{3}giờ. Lan làm hết \frac{1}{2}giờ. Huệ làm hết \frac{2}{5}giờ. Hỏi bạn nào làm nhanh nhất, bạn nào làm chậm nhất? Vì sao?

D. BỐN PP NH VỚI PN SỐ

Bài 1: Tính

\begin{aligned}
&\frac{3}{4}+3 \\
&\frac{9}{4}-2
\end{aligned}                    \begin{aligned}&\frac{3}{4}+3 \\&\ 5:\frac{5}{7} \end{aligned}                          \begin{aligned}
&2-\frac{7}{8} \\
&\frac{5}{6}: \frac{2}{7}
\end{aligned}

Bài 2: Tính

\begin{aligned}
&\frac{3}{7}+4 \\
&5-\frac{3}{4} \\
&3+\frac{3}{4}
\end{aligned}                      \begin{aligned}
&\frac{5}{9} \times 3 \\
&\frac{5}{7}: 6 \\
&\frac{3}{5} \times \frac{4}{8}
\end{aligned}                      \begin{aligned}
&\frac{7}{8}-\frac{2}{9} \\
&\frac{5}{6} \times \frac{2}{7} \\
&5: \frac{3}{8}
\end{aligned}

Bài 3: Tính

\begin{aligned}
&4+\frac{5}{7} \\
&2-\frac{1}{4} \\
&5+\frac{4}{7}
\end{aligned}                    \begin{aligned}
&\frac{5}{9} \times \frac{6}{7} \\
&4: \frac{5}{9} \\
&\frac{3}{5} \times \frac{4}{8}
\end{aligned}                         \begin{aligned}
&3-\frac{7}{5} \\
&\frac{2}{9} \times \frac{3}{5} \\
&\frac{3}{8}: 4
\end{aligned}

Bài 4: Tính

\frac{3}{8}+\frac{5}{4}=........    \frac{9}{12}-\frac{2}{3}=\ldots..       \frac{13}{5}\times9=\ldots..   \frac{5}{6}:\frac{2}{3}=\ldots..

Bài 5: Tính

\begin{aligned}
&3+\frac{6}{7} \\
&4-\frac{1}{5} \\
&2+\frac{9}{7}
\end{aligned}                           \begin{gathered}
\frac{8}{5} \times \frac{4}{7} \\
3: \frac{8}{9} \\
\frac{3}{5} \times \frac{4}{8}
\end{gathered}                           \begin{gathered}
5-\frac{9}{5} \\
\frac{2}{9} \times 5 \\
\frac{4}{5}: 4
\end{gathered}

Tài liệu còn nhiều để xem chi tiết quý thầy cô cùng các em tải xem bản đầy đủ tại

Đề ôn tập Toán lớp 4 giữa học kì 2 được Khoahoc.com.vn chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu ôn tập, làm quen với nhiều dạng bài toán về phân số khác nhau, từ đó chuẩn bị tốt cho kì thi giữa học kì 2 lớp 4 sắp tới. Chúc các em ôn tập tốt.

Chủ đề liên quan