Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) Giải bài tập Toán lớp 4

  • 1 Đánh giá

Giải Toán lớp 4 trang 5 - Ôn tập các số đến 100 000 được giáo viên KhoaHoc giải đáp bám sát chương trình học và tương ứng với từng bài tập SGK giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4.

Giải Toán lớp 4 trang 5 Câu 1

Tính nhẩm:

a).

6000 + 2000 – 4000

90000 – (70000 – 20000)

90000 – 70000 – 20000

12000 : 6

b)

21000 × 3

9000 – 4000 × 2

(9000 – 4000) × 2

8000 – 6000 : 3

Đáp án:

a) Với các biểu thức có dấu cộng " + ", dấu trừ " – " thì các em tính lần lượt từ trái qua phải. Còn nếu có dấu ngoặc () thì tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau. Các em có thể tính nhẩm như sau nhé:

6000 + 2000 – 4000 được nhẩm là:

6 nghìn + 2 nghìn – 4 nghìn = 8 nghìn – 4 nghìn = 4 nghìn.

Và ghi như sau:

6000 + 2000 – 4000 = 8000 – 4000 = 4000

Nhẩm tương tự ta có:

90000 – (70000 – 20000) = 90000 – 50000 = 40000

90000 – 70000 – 20000 = 20000 – 20000 = 0

b) Với các biểu thức có dấu cộng " + ", trừ " – ", nhân " × ", chia " : " thì các em tính nhân – chia trước rồi tính cộng – trừ sau. Còn nếu có dấu ngoặc () thì tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau.

Với phần này ta tính như sau:

21000 × 3 = 63000

9000 – 4000 × 2 = 9000 – 8000 = 1000

(9000 – 4000) × 2 = 5000 × 2 = 10000

8000 – 6000 : 3 = 8000 – 2000 = 6000

Giải Toán lớp 4 trang 5 Câu 2

Đặt tính rồi tính:

a) 6083 + 2378 b) 56346 + 2854

28763 – 23359 43000 – 21308

2570×5 13065 × 4

40075:7 65040 : 5

Đáp án:

Giải Toán 4 trang 5

Giải Toán lớp 4 trang 5 Câu 3

Tính giá trị của biểu thức

a) 3257 + 4659 – 1300

b) 6000 – 1300 × 2

c) (70850– 50230) × 3

d) 9000 + 1000 : 2

Đáp án :

a) 3257 + 4659 – 1300 = 7916 – 1300 = 6616

b) 6000 – 1300 × 2 = 6000 – 2600 = 3400

c) (70850 – 50230) × 3 = 20620 × 3 = 61860

d) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500

Giải Toán lớp 4 trang 5 Câu 4

Tìm x:

a) x + 875 = 9936

x – 725 = 8259

b) x × 2 = 4826

x : 3 = 1532

Đáp án:

a)

x + 875 = 9936
x = 9936 – 875
x = 9061

x – 725 = 8259
x = 8259 + 725
x = 8984

b)

x × 2 = 4826
x = 4826 : 2
x = 2413

x : 3 = 1532
x = 1532 × 3
x = 4596

Giải Toán lớp 4 trang 5 Câu 5

Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi.

Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu tivi, biết số tivi sản xuất mối ngày là như nhau?

Đáp án:

Số tivi nhà máy sản xuất trong 1 ngày là:

680 : 4 = 170 (chiếc)

Số tivi sản xuất trong 7 ngày là:

170 × 7 = 1190 (chiếc)

Đáp số: 1190 chiếc

Giải Toán 4 - Ôn tập các số đến 100 000 nhằm ôn lại các số đếm từ 0 đến 100 000 và các phép cộng, trừ trong phạm vi một trăm nghìn. Các bài tập có trong bài học được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết, chính xác, rõ ràng theo khung chương trình SGK Toán 4, nhằm hỗ trợ học sinh hoàn thiện lời giải cũng như học tốt môn Toán lớp 4.

  • 25 lượt xem
Chủ đề liên quan