Giải bài : Luyện tập sgk Toán lớp 4 trang 114

  • 1 Đánh giá

Để luyện tập về phân số bằng nhau và cách rút gọn phân số. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 114 sgk toán lớp 4

Rút gọn các phân số:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 114 sgk toán lớp 4

Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021