Giải câu 1 bài : Luyện tập sgk Toán lớp 4 trang 114

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 114 sgk toán lớp 4

Rút gọn các phân số:

Bài làm:

Hướng dẫn: Để làm rút gọn các phân số trên ta làm theo các bước như sau:

  • Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn một.
  • Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản (phân số không thể rút gọn được nữa)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021