Giải bài tập 2 Ôn tập về tìm số trung bình cộng trang 175 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 175 - sgk toán lớp 4

Trong 5 năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là: 158 người, 147 người, 132 người, 103 người, 95 người, Hỏi trong 5 năm đó, trung bình số dân tăng hằng năm là bao nhiêu ?

Bài làm:

Bài 2:

Trong 5 năm liền sô dân phường đó tăng lên là:

158 + 147 + 132 + 103 + 95 = 635 (người)

Vậy trung bình mỗi năm phường đó tăng lên số dân là:

635 : 5 = 127 (người)

Đáp số: 127 người.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021