Toán lớp 4 trang 6: Biểu thức có chứa một chữ Giải bài tập Toán lớp 4

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo nội dung đáp án cho các câu hỏi trong bài Toán lớp 4 trang 6: Biểu thức có chứa một chữ được đăng tải chính xác, rõ ràng trong bài viết dưới đây.

Giải Toán lớp 4 trang 6 Câu 1

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

a) 6 – b với b = 4 Mẫu: Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2

b) 115 – c với c = 7

c) a + 80 với a = 15

Đáp án:

b) 115 – c với c = 7

Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108

c) a + 80 với a = 15

Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

Giải Toán lớp 4 trang 6 Câu 2

Viết vào ô trống (theo mẫu):

a).

Giải câu 2 bài Biểu thức có chứa một chữ

b).

Giải câu 2 bài Biểu thức có chứa một chữ

Đáp án

a)

x

8

30

100

125 + x

125 + 8 = 133

125 + 30 = 155

125 + 100 = 225

b)

y

200

960

1350

y - 20

200 - 20 =180

960 - 20 = 940

1350 - 20 = 1330

Giải Toán lớp 4 trang 6 Câu 3

a) Tính giá trị của biểu thức 250 + m với : m = 10 ; m = 0 ; m = 80 ; m = 30.

b) Tính giá trị của biểu thức 873 – n với : n = 10 ; n = 0 ; n = 70 ; n = 300.

Các con nên tự làm trước khi xem lời giải bên dưới nhé. Ngoài ra, mình có thể tự lấy thêm ví dụ để hiểu kỹ hơn về bài học.

Đáp án:

a) 250 + m

Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260

Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250

Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330

Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280

b) 873 – n

Nếu n = 10 thì 873 – n = 873 – 10 = 863

Nếu n = 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873

Nếu n = 70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803

Nếu n = 300 thì 873 – n = 873 – 300 = 573.

Giải Toán 4 - Biểu thức có chứa một chữ nhằm ôn lại các số đếm từ 0 đến 100 000 và các phép cộng, trừ trong phạm vi một trăm nghìn. Các bài tập có trong bài học được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết, chính xác, rõ ràng theo khung chương trình SGK Toán 4, nhằm hỗ trợ học sinh hoàn thiện lời giải cũng như học tốt môn Toán lớp 4.

  • 23 lượt xem
Chủ đề liên quan