Giải bài : Phân số bằng nhau

  • 1 Đánh giá

Hai phân số bằng nhau khi nào ? Và chúng có tính chất cơ bản gì ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Ta có tính chất cơ bản của phân số như sau:

  • Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
  • Nếu chia hết cả tử và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Ví dụ:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 112 sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài : Phân số bằng nhau

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 112 sgk toán lớp 4

Tính rồi so sánh kết quả:

a) 18 : 3 và (18 x 4 ) : (3 x 4);

b) 81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 112 sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài : Phân số bằng nhau

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Chủ đề liên quan