Giải bài : Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 118

  • 1 Đánh giá

Để luyện tập toàn bộ các phần đã học : rút gọn phân số, quy đồng mẫu số hai phân số, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 118 sgk toán lớp 4

Rút gọn các phân số : ; $\frac{20}{45}$ ; $\frac{28}{70}$ ; $\frac{34}{51}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 118 sgk toán lớp 4

Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng ?

; $\frac{6}{27}$ ;$\frac{14}{63}$ ; $\frac{10}{36}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 118 sgk toán lớp 4

Quy đồng mẫu số các phân số :

a) và $\frac{5}{8}$

b) và $\frac{5}{9}$

c) và $\frac{7}{12}$

d) ; $\frac{2}{3}$ và $\frac{7}{12}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 118 sgk toán lớp 4

Nhóm nào dưới đây có số ngôi sao đã tô màu?

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 4 trang 118

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Chủ đề liên quan