Giải toán 4 bài: Luyện tập chung Trang 178 SGK

  • 2 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài Luyện tập chung SGK TOÁN 4, để học tốt toán 4. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 178 - sgk toán lớp 4

Viết các số:

a) Ba trăm sáu mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi bảy ;

b) Mười sáu triệu năm trăm ba mươi nghìn bốn trăm sáu mươi tư;

c) Một trăm linh năm triệu không trăm bảy mươi hai nghìn không trăm linh chín.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 178 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

2 yến = ....kg ;

2 yến 6kg = ...kg ;

40kg = ...yến

b)

5 tạ = ...kg;

5 tạ 75 kg =...kg ;

800kg = ...tạ

5 tạ = ....yến;

9 tạ 9kg = ...kg ;

tạ = ...kg

c)

1 tấn = ...kg

4 tấn = ...kg ;

2 tấn 800kg = ...kg ;

1 tấn = ...tạ

7000kg = ...tấn ;

12000kg = ...tấn

3 tấn 90kg = ...kg

tấn = ....kg;

6000kg = ....tạ

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 178 - sgk toán lớp 4

Tính:

a) ;

b)

c) ;

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 178 - sgk toán lớp 4

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh trai bằng số học sinh gái.Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh gái ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 178 - sgk toán lớp 4

a) Hình vuông và hình chữ nhật cùng có những đặc điểm gì ?

b) Hình chữ nhật và hình bình hành cùng có những đặc điểm gì ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021