Giải bài tập 3 trang 178 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 178 - sgk toán lớp 4

Tính:

a) ;

b)

c) ;

d)

Bài làm:

Bài 3:

a)

b)

c)

d)

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021