Giải toán 4 bài: Luyện tập chung Trang 176,177 SGK

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài Luyện tập chung SGK TOÁN 4, để học tốt toán 4. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 176 - sgk toán lớp 4

Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau:

Tỉnh

Lâm Đồng

Đắk Lắk

Kon Tum

Gia Lai

Diện tích

9765km2

19599km2

9615km2

15496km2

Hãy nêu tên các tỉnh có diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 177 - sgk toán lớp 4

Tính:

a) + \(\frac{3}{10}\) - \(\frac{1}{2}\) ;

b) + \(\frac{8}{33}\) x \(\frac{3}{4}\) ;

c) x \(\frac{3}{14}\) : \(\frac{5}{8}\) ;

d) - \(\frac{7}{32}\) : \(\frac{21}{16}\) ;

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 177 - sgk toán lớp 4

Tìm x:

a) - = \(\frac{1}{2}\) ;

b) : = 8

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 177- sgk toán lớp 4

Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 84.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 177 - sgk toán lớp 4

Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 88 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021