Giải bài Biểu thức có chứa ba chữ

  • 1 Đánh giá

Bài này, các con tiếp tục học về một loại biểu thức có chứa chữ tiếp theo, đó là biểu thức có chứa ba chữ số. KhoaHoc sẽ giúp các con giải bài tập SGK để có thể nắm chắc kiến thức và học tập tốt.

A. Lý thuyết

Biểu thức có dạng: a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ.

Giá trị của biểu thức: Khi thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 44 - SGK Toán 4:

Tính giá trị của a + b + c nếu :

a) a = 5, b = 7, c = 10;

b) a = 12, b = 15, c = 9;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 44 - SGK Toán 4:

Tính giá trị của a x b x c nếu:

a) a = 9, b = 5 và c = 2;

b) a = 15, b = 0 và c = 37.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 44 - SGK Toán 4:

Cho biết m = 10, n = 5, p = 2. Tính giá trị biểu thức:

a) m + n + p

m + ( n + p)

b) m - n - p

m - (n + p)

c) m + n x p

(m + n) x p

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 44 - SGK Toán 4:

a) Độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b, c. Gọi P là chu vi của hình tam giác

Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó.

Giải câu 4 Bài Biểu thức có chứa ba chữ

b) Tính chu vi của hình tam giác biết:

a = 5 cm, b = 4 cm và c = 3 cm;

a = 10 cm, b = 10 cm và c = 5 cm;

a = 6 dm, b = 6 dm và c = 6 dm.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021