Giải câu 1 Bài Tính chất giao hoán của phép nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 58 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài Tính chất giao hoán của phép nhân

Bài làm:

Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

a) Số cần điền vào ô trống của ý thứ nhất là: 4;

Số cần điền vào ô trống của ý thứ hai là: 7;

b) Số cần điền vào ô trống của ý thứ nhất là: 3;

Số cần điền vào ô trống của ý thứ hai là: 9.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021